Bergvärme & Bergvärmepumpar

Utnyttja berggrunden för att värma ditt hus.

Bergvärme från Nibe

Kompletta bergvärmeanläggningar

Vi installerar kompletta bergvärmeanläggningar från Nibe. Och om du önskar så sköter vi hela totalentreprenaden med borrning och installation av värmepump.

Vi utför även service, reparationer och byte av befintliga bergvärmepumpar.

Så fungerar bergvärme

Bergvärme är ren solenergi som lagrats i berggrunden och som omvandlas av en bergvärmepump till värme, kyla, och varmvatten. En bergvärmepump består av en värmepump inomhus och ett kollektorsystem utomhus som utvinner värme från den lagrade solenergin med hjälp av en kollektorslang som sänks ner i ett borrhål i berget där vätskan i slangen leds till värmepumpen.

Nibes avancerade kompressorteknik får temperaturen att stiga och värmen skickas ut till husets värme- och varmvattensystem, därefter pumpas vätskan ner i berggrunden igen och är redo för ny uppvärmning. Samma system kan även användas för att kyla huset under den varmare delen av året.

Effektiv och miljövänlig uppvärmning med bergvärmepump från Nibe

Förutom att bergvärmepumpen är effektiv och använder en stor del förnybar energi som minskar ditt klimatavtryck kan den ge dig en energibesparing på upp till 75 procent av din köpta energi. Den enda energin du betalar för är den el som driver värmepumpen.

Med Nibes effektiva bergvärmepumpar och den här sortens förnybara energi kan du skapa ett behagligt inomhusklimat för dina behov och samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och naturlig energikälla som sänker ditt CO2-utsläpp.

Vilket av de tre alternativen bergvärme, jordvärme och luft-vatten som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag samt din tomts beskaffenhet.

För- och nackdelar med bergvärme

Fördelar med bergvärme:

Bergvärme är en ekonomisk energiform i de allra flesta fall. Att installera bergvärme höjer som regel även värdet på din fastighet.
Bergvärme måste ses som en miljövänlig uppvärmning då den enda miljöpåverkan som sker är att den behöver el för att driva pumpen.
När du installerat bergvärme så sköter bergvärmepumpen jobbet och den kräver ingen daglig tillsyn eller skötsel. Men för att få en så driftsäker och effektiv pump som möjligt så bör den servas regelbundet. Prata gärna med vår personal om serviceavtal för just din värmepump.

Bergvärme utnyttjar värmen som finns i berggrunden. Bergvärmepumpen utvinner värmen med hjälp av en avancerad kompressorteknik och skickar ut den till husets värme- och varmvattensystem, därefter pumpas vätskan ner i berggrunden igen för ny uppvärmning.

Bergvärme kan kombineras med andra värmekällor, som till exempel solvärme eller vedpanna.

Nackdelar med bergvärme:

Installation av värmepump, borrning och installation blir tillsammans en stor investering initial. Besparingen blir som regel så stor att du ofta kan börja spara pengar från första dagen.

För att kunna installera bergvärme måste du borra en energibrunn, vilket i sin tur kräver att du har möjlighet att borra på din fastighet för att nå berget. I vissa fall går inte det, och då kan man istället överväga jordvärme eller luft-vattenvärme.

För att installera bergvärme krävs tillstånd från kommunen. Kontakta kommunen för regler och ansökan.

Vanliga frågor och svar om Bergvärme

Svar: Kostnaden för bergvärme beror på flera faktorer så som hur stort huset är samt vilket nivå elpriset ligger på. Man kan säga att en större villa förbrukar ca 20 000 (kwh) årligen.

Svar: Att installera bergvärme kräver tillstånd från kommunen. Vi hjälper er gärna med ansökan så att alla uppgifter blir korrekta och att ansökan kommer in god tid innan planerad borrning och installation.

Svar: Bergvärmepumpen kan spela en viktig energisparande roll även när det gäller kyla. Samma system som används för att värma upp ett hus med låg energiförbrukning kan också användas för att kyla ner det under varma perioder.

Frikyla heter konceptet
I ett värmesystem avger radiatorerna värme till luften som omger dem, men om man skickar ut kallt ”borrhålsvatten” via en växlare till särskilda fläktkonvektorer en varm dag blir effekten tvärtom. Resultatet blir en skön svalka som sprider sig i huset.

Det kalla vattnet värms då upp och värmen i vattnet skickas via värmepumpen ner i marken igen där vi får nästa positiva effekt. Genom det rumsuppvärmda vattnet värmer vi upp berggrunden där vi har vår kollektor. På så sätt fyller vi på med ännu mer ”direktinsprutad solvärme” som lagras i marken, varifrån vi sedan hämtar den på vintern.
Det går utmärkt att komplettera med frikyla på befintliga anläggningar.

Vårt upptagningsområde

Företaget utgår från Transtrand, 7 km söder om Sälen. Vi arbetar ofta i Sälenfjällen, Idre, Särna och Malung med omnejd. Vi installerar även bergvärme på andra platser i Dalarna och Mellansverige.

Kontakt & offert

Kontakta oss om du funderar på att installera en ny bergvärmeanläggning eller om du behöver byta ut eller serva din befintliga bergvärmepump.

Vi kan även erbjuda en totalentreprenad om ni så önskar då vi samarbetar med elektriker, brunnsborrare och grävfirmor. En totalentreprenad där vi samordnar arbetet med olika branschkollegor gör som regel att arbetet går snabbare och flyter bättre vilket brukar vara uppskattat bland våra kunder.

Boka ett hembesök där vi tar fram en kostnads- och besparingskalkyl samt lämnar en kostnadsfri offert.