Jordvärme & Jordvärmepumpar

Utnyttja värmen i marken för att värma ditt hus.

Jordvärme från nibe

Kompletta jordvärmeanläggningar

Vi installerar driftsäkra och effektiva jordvärmepumpar från välkända Nibe. Om du önskar så sköter vi hela totalentreprenaden med grävning och installation av värmepump.

Vi utför även service, reparationer och utbyte av befintliga jordvärmepumpar.

Så fungerar jordvärme

Jordvärme är ren solenergi som lagrats i marken och som omvandlas av en jordvärmepump till värme, kyla och varmvatten. En jordvärmepump består av en värmepump inomhus och ett kollektorsystem som utvinner värme från den lagrade solenergin med hjälp av en kollektorslang som grävs ner i marken där vätskan i slangen leds till värmepumpen.

Nibes avancerade kompressorteknik får temperaturen att stiga och värmen skickas ut till husets värme- och varmvattensystem, därefter pumpas vätskan ner i berggrunden igen och är redo för ny uppvärmning. Samma system kan även användas för att kyla huset under den varmare delen av året

Effektiv och miljövänlig uppvärmning med jordvärmepump från Nibe

Förutom att jordvärmepumpen är effektiv och använder en stor del förnybar energi som minskar ditt klimatavtryck kan den ge dig en energibesparing på upp till 75 procent av din köpta energi. Den enda energin du betalar för är den el som driver värmepumpen.

Med Nibes effektiva jordvärmepumpar och den här sortens förnybara energi kan du skapa ett behagligt inomhusklimat för dina behov och samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och naturlig energikälla som sänker ditt CO2-utsläpp.

Vilket av de tre alternativen bergvärme, jordvärme och luft-vatten som passar bäst beror på husets energibehov, vilket värmesystem du har idag samt din tomts beskaffenhet.

För- och nackdelar med jordvärme

Fördelar med jordvärme:

Jordvärme är en ekonomisk energiform i de allra flesta fall. Att installera bergvärme höjer som regel även värdet på din fastighet.

Jordvärme måste ses som en miljövänlig uppvärmning då den enda miljöpåverkan som sker är att den behöver el för att driva pumpen.

När du installerat jordvärme så sköter jordvärmepumpen jobbet och den kräver ingen daglig tillsyn eller skötsel. Men för att få en så driftsäker och effektiv pump som möjligt så bör den servas regelbundet. Prata gärna med vår personal om serviceavtal för just din värmepump.

Jordvärme utnyttjar värmen som finns i marken. Jordvärmepumpen utvinner värmen med hjälp av en avancerad kompressorteknik och skickar ut den till husets värme- och varmvattensystem, därefter pumpas vätskan ner i marken igen för ny uppvärmning.

Jordvärme kan kombineras med andra värmekällor, som till exempel solvärme eller vedpannor.

Nackdelar med jordvärme:

Installation av värmepump, grävning och installation blir tillsammans en stor investering initial. Besparingen blir som regel så stor att du ofta kan börja spara pengar från första dagen.

För att kunna installera jordvärme krävs plats för att gräva ner jordvärmeslingorna, även kallat kollektorslang. Om du inte har tillräckligt stor tomt som krävs för att kunna gräva ner jordvärmeslangarna så kan du överväga att installera bergvärme eller luft-vattenvärme istället. Vår personal hjälper dig att hitta den bästa lösningen för din fastighet.

För att installera jordvärme krävs tillstånd från kommunen. Men som regel är det bara en formalitet som vi hjälper dig med.

Vanliga frågor och svar om Jordvärme

Svar: Kostnaden för jordvärme beror på flera faktorer så som hur stort huset är samt vilket nivå elpriset ligger på. Man kan säga att en större villa förbrukar ca 20 000 (kwh) årligen.

Svar: När du skall installera jordvärme krävs att man gör anmälan till kommunen. Vi hjälper er med ansökan så att alla uppgifter blir korrekta.

Svar: Nej, det krävs som regel en åker eller liknande för att få plats att gräva ner kollektorslangen.

Har du ingen mark att gräva ner kollektorslangen på kan du behöva fråga en granne eller liknande om lov att få lägga slangen på deras mark men då bör någon form av servitut upprättas. Alternativet är annars att borra för bergvärme eller installera en luft-vattenvärme anläggning.

Svar: Jordvärmepumpen kan spela en viktig energisparande roll även när det gäller kyla. Samma system som används för att värma upp ett hus med låg energiförbrukning kan också användas för att kyla ner det under varma perioder.

Frikyla heter konceptet
I ett värmesystem avger radiatorerna värme till luften som omger dem, men om man skickar ut kallt ”markvatten” från kollektorslangen i marken via en växlare till särskilda fläktkonvektorer en varm dag blir effekten tvärtom. Resultatet blir en skön svalka som sprider sig i huset.

Det kalla vattnet värms då upp och värmen i vattnet skickas via värmepumpen ner i marken igen där vi får nästa positiva effekt. Genom det rumsuppvärmda vattnet värmer vi upp marken där kollektorslangen ligger. På så sätt fyller vi på med ännu mer ”direktinsprutad solvärme” som lagras i marken, varifrån vi sedan hämtar den på vintern.
Det går utmärkt att komplettera med frikyla på befintliga anläggningar.

Vårt upptagningsområde

Företaget utgår från Transtrand, 7 km söder om Sälen. Vi arbetar ofta i Sälenfjällen, Idre, Särna och Malung med omnejd. Vi installerar även jordvärme på andra platser i Dalarna och Mellansverige.

Kontakt & offert

Kontakta oss om du funderar på att installera en ny jordvärmeanläggning eller om du behöver byta ut eller serva din befintliga jordvärmepump.

Vi kan även erbjuda en totalentreprenad om ni så önskar då vi samarbetar med elektriker och gräventreprenörer. En totalentreprenad där vi samordnar arbetet med olika branschkollegor gör som regel att arbetet går snabbare och flyter bättre vilket brukar vara uppskattat bland våra kunder.

Boka ett hembesök där vi tar fram en kostnads- och besparingskalkyl samt lämnar en kostnadsfri offert.